Revision

- Vad är det och hur funkar det?

Revisionen är den oberoende kraften som utvärderar dina rutiner. Det är den auktoriserade revisorn som ser över rutinerna kring ditt företags ekonomiska händelser så att alla intäkter och utgifter dokumenteras och är korrekta. Det är dels ett förebyggande arbete som identifierar företagets ekonomiska riktning men framförallt är det ett kraftfullt verktyg som ser över befintliga rutiner och föreslår nya eller stärkta rutiner för att ditt företags ekonomi ska flyta smidigt.

En auktoriserad revisor ger ett oberoende verktyg

Revisionen kan bli en ett värdefullt bidrag både när du vill hitta rätt riktning för att utveckla ditt företag framåt, men också när du vill identifiera eventuella problem i ett så tidigt stadium som möjligt. En auktoriserad revisor är alltid oberoende, har tystnadsplikt och bidrar med uppdaterad kompetens. De tre kvaliteterna är grundläggande för att du ska få ut det mesta av din revision.

Kvalitetsstämpel som kvitto

Efter genomförd revision av en auktoriserad revisor får du ett utlåtande i form av en kvalitetsstämpel som ett kvitto på hur väl dina rutiner fungerar. Utlåtandet ger dig en översikt över din verksamhet som antingen kan leda dig att genomföra förändringar eller råda dig att fortsätta arbeta på samma säkra linje. Kvalitetsstämpeln är också det utlåtandet som syns utåt och berättar för andra att du har full kontroll på dina ekonomiska dokument och flöden. Ett gott kvitto från en auktoriserad revisor är mycket värt för aktörer i din närhet, eftersom det blir en försäkran om kvalitet och trygghet för dina samarbetspartners. En god kvalitetsstämpel ger också dina kunder, både nya och gamla, den grund som de bygger sitt förtroende för dig och din verksamhet på.

Revisorn är med dig hela vägen

De flesta aktiebolag måste ha revisor, men för vissa mindre aktiebolag finns inte det kravet. Där är det en god idé att kolla vad som gäller för just ditt företag. Revisorns arbete är löpande, men går igenom vissa faser varje år med årsredovisningen som final. Den inledande fasen är planeringen av arbetet, här behöver du och din revisor upprätta en bra kontakt och gå vidare med samma uppfattning om vilket arbete som ska genomföras. Under året sker löpande granskningar, så att allt följer er gemensamma planering fram till bokslutet. När bokslutet är färdigt granskas det av din revisor och till sist granskas också din årsredovisning. Samarbetar ditt företag med en auktoriserad revisor är du alltid garanterad uppdaterade expertkunskaper.

Välj en auktoriserad revisor med branschkunskap

Ett kontinuerligt arbete med en auktoriserad revisor som har insyn i din verksamhet gör inte bara bokslutet och årsredovisningen lättare, det ger dig också en kontinuerlig sammanfattning av nuet och en inblick i din närmsta framtid. Yrevs auktoriserade revisorer och ser alltid till att du får oberoende expertis med djupkunskaper om din bransch.