Aktuellt

Guide: krissäkra din ekonomi

När vi upplever oroliga tider finns det främst två saker vi företagare behöver göra. Först behöver vi se över vårt dagsläge för att ta reda på vad vi kan göra på kort sikt. Sedan behöver vi försäkra oss om att vi har en långsiktig plan som upprätthåller balans i vår ekonomi. Den här guiden ger dig en översikt till hur du krissäkrar din ekonomi i fyra steg.

1. Analys av intäkter och utgifter

När du börjar ana en orolighet i din ekonomi bör du allra först göra en analys av intäkter och kostnader. Då får du en tydlig bild av ditt kassaflöde. I oroliga tider är det lätt att råka ta drastiska beslut, det vill du undvika. En analys ger en översikt som hjälper dig att prioritera. Löner och hyra är viktiga poster som du behöver säkra så gott du kan. Därefter bör du göra en lista över resterande kostnader och fordringsägare. Att behöva prioritera vilka leverantörer du ska betala är något du såklart vill undvika, men när det ekonomiska världsläget svänger snabbt är det inget ovanligt att företagare hamnar där.

2. Gör en kontrollbalansräkning

Håll koll på kraven kring kontrollbalansräkning. Även om din likviditet fortfarande är god, kan det vara så att du behöver upprätta en sådan. Så snart ditt företags kapital motsvarar mindre än hälften av aktiekapitalet behöver du upprätta en kontrollbalansräkning. Det här är ett sätt att följa lagkrav när dina intäkter börjar bli små jämfört med dina kostnader. Samarbetar du redan med en redovisningsbyrå kommunicerar de när det är dags att upprätta en och ofta gör de också det åt dig.

3. Se över tillgängliga stöd

Se till att du är uppdaterad kring den hjälp som staten tillhandahåller. I ett läge där din ekonomi är osäker på grund av ett nationellt eller globalt krisläge kan bidrag och hjälppaket ändra form från dag till dag. Var säker på att du har uppdaterade uppgifter och undersök vilken hjälp du kan ansöka om. Tänk också på att det kan ta lite tid innan ett stöd blir beviljat, så försök att hela tiden ha en plan framåt som gör att du klarar dig tills stödet är godkänt.

4. Gör en långsiktig plan

Försäkra dig om att du klarar dig på lång sikt. Är dina rutiner i vardagen tillräckligt stabila? Satsar du på rätt områden? Prioriterar du så att du har en balans som gör att du inte står och faller med en förändring? Så snart alla tillfälliga åtgärder för att klara den akuta krisen är igenom bör du sätta upp en långsiktig plan för att bygga upp en stabilitet som klarar en eventuell ny kris. En redovisningskonsult med erfarenhet av din bransch vet i vilken ände du ska börja. En långsiktig plan för en stabil ekonomi behöver varje verksamhet. En krisplan hoppas vi att du aldrig behöver, men för din trygghet rekommenderar vi den ändå.