Revision

Revisionen är den oberoende kraften som söker upp och påvisar risker i din verksamhet innan de blivit faktiska problem för ditt företags ekonomi. En revision av ditt företags ekonomi syftar till att utvärdera dina rutiner kring ekonomiska händelser så att alla intäkter och utgifter dokumenteras och är korrekta. Det är dels ett förebyggande arbete som identifierar symtom innan de växt alltför stora, men det är också ett kraftfullt verktyg som kan granska befintliga problem och hitta en passande lösning på dem. På det sättet kan revisionen bli en ett värdefullt bidrag när du inte bara vill komma till rätta med eventuella problem, utan också vill utveckla ditt företag framåt. God revision bygger på tre element: oberoende, tystnadsplikt och kompetens. Elementen är grundläggande för att du ska få ut det mesta av din revision.

Efter genomförd revision får du ett utlåtande i form av en kvalitetsstämpel som ett kvitto på hur väl dina rutiner fungerar. Det ger dig en översikt över din verksamhet som antingen kan leda dig att genomföra förändringar eller råda dig att fortsätta arbeta på samma säkra linje. Kvalitetsstämpeln är också det utlåtandet som syns utåt och berättar för andra att du har full kontroll på dina ekonomiska dokument och flöden. Ett sådant kvitto är mycket värt för aktörer i din närhet, eftersom det blir en försäkran om kvalitet och trygghet för dina samarbetspartners. En god kvalitetsstämpel ger också dina kunder, både nya och gamla, den grund som de bygger sitt förtroende för dig och din verksamhet på.

De flesta aktiebolag måste ha revisor, så säger lagen, men för vissa mindre aktiebolag finns inte det kravet. Där är det en god idé att kolla vad som gäller för just ditt företag. Revisorns arbete är löpande, men går igenom vissa faser varje år med årsredovisningen som final. Den inledande fasen är planeringen av arbetet, här behöver du och din revisor upprätta en bra kontakt och gå vidare med samma uppfattning om vilket arbete som ska genomföras. Under året sker löpande granskningar, så att allt följer er gemensamma planering fram till bokslutet. När bokslutet är färdigt granskas det av din revisor och till sist granskas också din årsredovisning.

Ett kontinuerligt arbete med en revisor som har insyn i din verksamhet gör inte bara bokslutet och årsredovisningen lättare, det ger också dig en översikt över nuet och en inblick i din närmsta framtid. Yrev arbetar endast med kvalificerade revisorer och ser alltid till att du får oberoende expertis med djupkunskaper inom din bransch.