Redovisning

Redovisningen är den dokumentation som berättar för dig hur lönsam din verksamhet är. Genom redovisningen kan du avläsa hur lönsam din verksamhet är just nu, hur lönsam den var förra månaden eller hur dina flöden såg ut samma månad, eller vecka, förra året. Redovisningen låter dig på det sättet både felsöka bakåt i tiden och samtidigt göra kvalificerade uppskattningar för framtiden. Din redovisning låter dig följa din verksamhets historia så att du kan ta väl avvägda beslut inför dina planer framåt. Ju mer du vet om din historia bakåt, desto bättre förutsättningar har du när du ska leda din verksamhet till ökad vinst i framtiden. Denna delen av redovisning kallar man ofta intern redovisning.

För att du ska kunna följa ditt företag och de ekonomiska händelser som är din verksamhet, så behöver du dokumentera så att du har full spårbarhet. Den dagliga bokföringen måste dokumenteras så att du når dina uppgifter och sammanställningar. Din redovisning är just alla de dokument som visar vad du gör i ditt företag. Redovisningen är alla dokument, och sammanställningar av dokument, samlade, som rör ditt företags alla ekonomiska aktiviteter. I din redovisning ska alltså din dagliga bokföring av ekonomiska händelser ingå, men också mer omfattande dokument som bokslut och årsredovisning.

Din redovisning omfattas av svenska lagar och regelverk som måste följas för att du ska kunna fortsätta driva din verksamhet utan onödiga svårigheter. Den här delen av redovisning är den som är tillgänglig för yttre instanser och myndigheter och som kallas extern redovisning. Delar av uppgifterna kring ditt företag är offentliga uppgifter, och vissa uppgifter är du själv skyldig att med jämna mellanrum lämna in till olika aktörer och myndigheter. Den externa redovisningen är viktig för till exempel kunder som undersöker marknaden, banker som ska låna ut pengar, aktieägare som vill investera och för Skatteverket som kräver skatt.

Redovisning är alltså något som är nödvändigt för din verksamhets välmående. Utan den kan du råka i tråkiga tvister, men med en välstrukturerad redovisning följer du inte bara reglerna, du kan faktiskt hjälpa ditt företag till ökad omsättning och vinst.

På Yrev uppdaterar vi oss i lagar och regler varje dag, och vi använder aktuell programvara för fakturahantering så att vi alltid kan sätta ihop lösningar som passar din vardag och verksamhet allra bäst.