September 2018 - Aktuellt

Kom ihåg-listan september till november

Viktiga datum för dig som företagare att komma ihåg under hösten.

12 September

 * Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)
– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för augusti, betalning.
– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för augusti, betalning.

* Små företag (momspliktig omsättning högst 40 miljoner kronor)
– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för augusti, betalning.
– Avdragen skatt och avgifter för augusti, deklaration och betalning.
– Moms för juli, deklaration och betalning.

20 September

* EU-försäljning för augusti (vid månadssammanställning på papper).

25 September

* EU-försäljning för augusti (vid månadssammanställning elektroniskt).

26 September

 * Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)
– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för augusti, deklaration.
– Moms för augusti, deklaration och betalning.

* Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, momsredovisning en gång per år, EU-handel bedrivs)
– Moms för räkenskapsår som slutar 31 juli 2018, betalning och momsdeklaration.

* Handelsbolag, konkursbon m.fl. med helårsredovisning av moms
– Moms för räkenskapsår som slutar 31 juli 2018, betalning och momsdeklaration.

1 oktober

* Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslutsdag 28 februari 2018).

12 oktober

* Egen skatteinbetalning för att undvika räntedebitering på ”kvarskatt” på mer än
30 000 kronor för företag med räkenskapsår som avslutas 31 juli eller 31 augusti 2018.

12 oktober

* Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)
– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för september, betalning.o
– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för september, betalning.

* Små företag (momspliktig omsättning högst 40 miljoner kronor)
– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för september, betalning.
– Avdragen skatt och avgifter för september, deklaration och betalning.
– Moms för augusti, deklaration och betalning.

22 oktober

* EU-försäljning för september (vid månadssammanställning på papper).
* EU-försäljning för juli–september (vid kvartalssammanställning på papper).

25 oktober

* EU-försäljning för september (vid månadssammanställning elektroniskt).
* EU-försäljning för juli–september (vid kvartalssammanställning elektroniskt).

26 oktober

* Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)
– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för september, deklaration.
– Moms för september, deklaration och betalning.

* Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, momsredovisning en gång per år, EU-handel bedrivs)
– Moms för räkenskapsår som slutar 31 augusti 2018, betalning och momsdeklaration.

* Handelsbolag, konkursbon m.fl. med helårsredovisning av moms
– Moms för räkenskapsår som slutar 31 augusti 2018, betalning och momsdeklaration.

31 oktober

* Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslutsdag 31 mars 2018).

1 november

Sista dag att deklarera på papper för juridiska personer med räkenskapsår avslutat 31 januari,
28 februari, 31 mars eller 30 april 2018.

5 november

* Egen skatteinbetalning för att undvika räntedebitering på ”kvarskatt” på högst
30 000 kronor för företag med räkenskapsår som avslutas 31 maj eller 30 juni 2018.

12 november

 * Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)
– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för oktober, betalning.
– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för oktober, betalning.

* Små företag (momspliktig omsättning högst 40 miljoner kronor)
– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för oktober, betalning.
– Avdragen skatt och avgifter för oktober, deklaration och betalning.
– Moms för september (vid månadsredovisning), deklaration och betalning.
– Moms för juli–september (vid kvartalsredovisning), deklaration och betalning.

* Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, ingen EU-handel, momsredovisning en gång per år, pappersredovisning)
– Moms för räkenskapsår som slutar 31 januari, 28 februari, 31 mars och 30 april 2018, betalning och deklaration